Rímskokatolícky farský úrad Čeľadice                                                                                                                                                      Čeľadice 284                                                                                                                                                                                                           951 03                                                                                                             

Správca farnosti:          

Mons. ICLic. Ernest Bredschneider        tel.:  0903 552 036 

Farský úrad tel. :037 733 6276                                                                                                                                                                    e-mail:  farnostceladice@outlook.sk