Rímskokatolícky farský úrad Čeľadice                                                                                                                                                               951 03 Čeľadice 284                                                                                                                                                                                                                             

Správca farnosti:          

Mons. Ernest Bredschneider        tel.:  0903 552 036 

Farský úrad tel. :037 733 6276                                                                                                                                                                    e-mail:  farnostceladice@outlook.sk