Rímskokatolícky farský úrad Čeľadice                                                                                                                   

951 03  Čeľadice 284                                                                                                               

Správca farnosti:           Mons. ICLic. Ernest Bredschneider        tel.:  0903 552 036 

Farský úrad 037 733 6276                                                                                                                                                              e-mail:  farnostceladice@outlook.sk